Beleidsplan Stichting CultuRe

Basisgegevens stichting Cultuurcentrum gemeente Renkum
h.o.d.n. stichting CultuRe

 • De stichting is opgericht op 9 augustus 2022
 • Haar statutaire doelstelling is in het beleidsplan openomen
 • KvK: 87239108
 • RSIN: 864243224
 • Bankrekening: NL12RABO 0199 4828 61 t.n.v. Stichting CultuRe
 • Secretariaat: Loopuytlaan 4, 6862 ZC Oosterbeek
 • Jaarrekening is nog niet aanwezig; het eerste boekjaar eindigt eind 2023.

 

Inleiding

De stichting Cultuurcentrum gemeente Renkum, handelende onder de naam stichting CultuRe is opgericht om de­ ‘eerste kunstenaarskolonie van Nederland’ beter op de kaart te zetten en verder te ontwikkelen. Al bijna een kwart eeuw wordt er over dit voornemen gesproken. Bevlogen kunst- en cultuurliefhebbers hebben initiatieven genomen, diverse rapporten zijn verschenen. Ook de gemeente heeft het belang van deze status als kunstenaarsdorp (*) en de revitalisering hiervan telkenmale onderstreept. Dat is geen wonder want de uitzonderlijke (natuurlijke) schoonheid van het gebied wordt al generaties lang bezongen.

Samen met de gemeente en culturele partners wil stichting CultuRe kijken of de kunstenaarskolonie van weleer tot leven kan worden geroepen. Daarvoor zijn vrijwel alle ingrediënten aanwezig. In de eerste plaats zal de paradijselijke omgeving alleen nog maar meer gewaardeerd worden en alleen nog maar meer bezoekers trekken. Ook het culturele leven mag er zijn.

Doelstelling stichting

In de statuten van de stichting CultuRe staan onder meer de volgende doelstellingen:

 • Het beheren in ruime zin van de Collectie Pim Kwak (schilderijen van de Veluwezoom) voor de gemeente Renkum.
 • Het (laten) tentoonstellen en eventueel in bruikleen verstrekken van overige (in bruikleen) ontvangen collecties c.q. kunstcollecties.
 • Het bundelen van krachten binnen de cultuursector/ kunstenaarsgemeenschap d.m.v. van een platform voor culturele partners in de gemeente Renkum.
 • Het zo mogelijk ontwikkelen en exploiteren van een Cultuurcentrum voor culturele activiteiten.
 • Het bevorderen van aandacht voor educatie van cultuurbeleving

(*) De dorpen: Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heelsum, Renkum en Heveadorp

Plan van aanpak

In de beginfase van de stichting zal de stichting CultuRe zich concentreren op de volgende doelen:

 1. Het realiseren van een tentoonstelling van de Collectie Pim Kwak medio 2023.
 2. Het bouwen van een website om naamsbekendheid te genereren en zich tevens tot een platform te ontwikkelen waarop (potentiële) partners elkaar kunnen ontmoeten.
 3. Het vinden van een meer permanente locatie waar de collectie Pim Kwak kan worden ondergebracht, waarbij gestreefd wordt naar een locatie waar ook andere kunstcollecties onderdak zouden kunnen krijgen en die tot Cultuurcentrum zou kunnen uitgroeien.
 4. Het verkennen van mogelijkheden om in samenspraak met culturele partners een Cultuurcentrum van de gemeente Renkum van de grond te tillen.

Mocht de hierboven onder 4. genoemde verkenning blijk geven van een (voorzichtig) positieve instemming van een aantal culturele partners, dan zal in de volgende fase gekeken of de ontwikkeling van een Cultuurcentrum zowel inhoudelijk als organisatorisch als bedrijfsmatig kans van slagen heeft. De versterking van het imago van de gemeente Renkum als kunstenaarsgemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Deze aanpak zal alleen tot succes leiden als er voldoende (financiële én immateriële) steun is van de gemeente Renkum en de culturele gemeenschap die de doelstellingen ondersteunt.

Stichting CultuRe zal  in 2023 in de Concertzaal in Oosterbeek een tentoonstelling organiseren waarin de collectie Pim Kwak centraal staat. Op deze wijze kunnen de inwoners van de gemeente (maar niet alleen zij natuurlijk) kennismaken met delen van deze vorstelijke schenking.

Ondertussen zal CultuRe op zoek gaan naar een plek waar de collectie Pim Kwak een (definitieve) plek kan krijgen. Het zou mooi zijn wanneer andere organisaties zich bij deze zoektocht zouden willen aansluiten. Scarabee moet op termijn de HES verlaten, museum Veluwezoom kampt met ruimtegebrek en zoekt al lang naar een geschikte presentatieruimte. Na al die  toekomstvisies, nota’s, presentaties van bidboeken en discussiebijeenkomsten wordt het misschien wel tijd voor gewoon “doen”. Al doende op weg naar een Cultuurcentrum voor onze gemeente.

Zo’n Cultuurcentrum zou niet alleen expositieruimte voor diverse kunstuitingen moeten bieden, maar ook kunnen fungeren als een plek waar bijvoorbeeld educatieve activiteiten, theater/dansvoorstellingen, workshops, boekpresentaties of lezingen kunnen worden gehouden. Op deze wijze zou een ontmoetingsplek voor verschillende culturele organisaties gecreëerd kunnen worden, waar kruisbestuiving tot verrassende uitkomsten kan leiden.

Doelgroepen

De activiteiten van CultuRe zijn in de eerste plaats gericht op de lokale bevolking, of zij nu jong of oud, kunstenaar, ondernemer of wat dan ook zijn. De burgers van alle zes de dorpen in de gemeente Renkum moeten zich in CultuRe kunnen herkennen. Maar gezien het feit dat de gemeente vanwege het uitzonderlijke natuurschoon en het aantrekkelijke culturele klimaat jaarlijks op vele toeristen uit heel het land mag rekenen, zal CultuRe ook voor deze doelgroep een aanzwengelende werking hebben.

Financiering

In de eerste fase zal CultuRe voornamelijk draaien op belangeloze inzet van bestuursleden, adviseurs en andere vrijwilligers. De stichting heeft geen winstoogmerk.  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Geen Cultuurcentrum kan functioneren zonder een structurele financiering, waaraan hoe dan ook de gemeente een bijdrage zal moeten leveren. Structurele inkomsten worden eveneens gegenereerd uit toegangsgelden, opbrengsten uit publieksactiviteiten, verhuur, horeca en merchandising.  Een op te richten stichting Vrienden van CultuRe zal niet alleen een samenbindend karakter hebben, maar zich ook actief toeleggen op het verkrijgen van geldmiddelen.